Jødeparagrafen

Bruk nettressursene under og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hva var jødeparagrafen i Norges Grunnlov av 1814?
  2. Hvordan kom denne paragrafen inn i Grunnloven?
  3. Når ble jødeparagrafen fjernet? Lag en oversikt over arbeidet med å få den fjernet.
  4. Henrik Wergeland var en iherdig motstander av jødeparagrafen. I 3. bind av hans avhandlinger og opplysningsskrifter (se nettressurs) kan du lese flere av hans artikler om jødeparagrafen. Gjør rede for noen av Wergelands argumenter for opphevelse av paragrafen.