Industriutviklingen i Norge

Bruk Wikipedia og nettressursene nedenfor til å lære mer om industriutviklingen i Norge på 1800-tallet.

 

Oppgave

  1. Hvem stod bak den første industrialiseringen i Norge? Hvor lå industrien, og hva slags produksjon ble drevet?
  2. Hvem arbeidet i fabrikkene langs Akerselva?
  3. Hvilken betydning hadde mekaniseringen innen tekstilindustrien?
  4. Besøk ett eller flere museer i nærheten av hjemstedet ditt. Lag et resymé over hva du ser: hva slags produksjon eller aktivitet som foregikk, hvem som arbeidet der, og hvilken betydning virksomheten hadde for lokalsamfunnet og samfunnet ellers.