Kvinners stemmerett

Oversikten nedenfor viser hvilket år kvinner fikk stemmerett på linje med menn. Da den ble laget, i 1985, var det fortsatt ikke alminnelig stemmerett i Oman, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller (alle fargede) i Sør-Afrika. Kuwait hadde da bare stemmerett for menn. For enkelte land var ikke data tilgjengelig. (Fra Ida Blom (red.): Cappelens kvinnehistorie, bind 2, side 514, Cappelen 1992.)

Oppgave

Finn ut om det har skjedd endringer etter 1985. Bruk for eksempel oversikten på engelsk Wikipedia.

Kilde

År da kvinner fikk stemmerett på samme betingelser som menn

1893 New Zealand
1902 Australia
1906 Finland
1913 Norge
1915 Danmark, Island
1917 Sovjetunionen
1918 Østerrike, Tyskland
1919 Tsjekkoslovakia, Luxembourg, Nederland, Polen
1920 Canada, USA
1921 Sverige
1922 Irland
1928 Storbritannia
1929 Ecuador
1930 Det hvite Sør-Afrika
1931 Spania, Sri Lanka
1932 Brasil, Thailand
1934 Cuba, Tyrkia, Uruguay
1935 Burma
1938 Bulgaria, Filippinene
1942 Den dominikanske republikk
1944 Frankrike
1945 Guatemala, Ungarn, Indonesia, Japan, Panama, Trinidad, Tobago
1946 Benin, Italia, Liberia, Romania, Jugoslavia
1947 Argentina, Malta, Togo, Venezuela, Vietnam
1948 Belgia, Israel, Nord- og Sør-Korea
1949 Chile, Costa Rica, India, Syria
1950 Barbados, El Salvador
1951 Nepal
1952 Bolivia, Hellas
1953 Kina, Jamaica, Mexico
1954 Colombia
1955 Etiopia, Ghana, Nicaragua, Peru
1956 Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Tchad, Kongo, Egypt, Gabon, Guinea, Elfenbenskysten, Laos, Madagaskar, Mali, Mauritania, Niger, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunis, Burkina Faso
1957 Haiti, Honduras, Libanon, Malaysia
1958 Albania, Algerie, Irak, Somalia
1959 Kypros, Mauritius, Marokko
1960 Nigeria, Zaïre
1961 Burundi, Gambia, Paraguay, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania
1962 Uganda
1963 Iran, Kenya, Libya
1964 Afghanistan, Malawi, Zambia
1965 Botswana, Singapore
1966 Guyana, Lesotho
1967 Sør-Jemen
1968 Swaziland
1970 Fiji
1971 Sveits
1972 Bangladesh
1974 Jordan
1976 Portugal
1984 Liechtenstein