Sosialdarwinisme

Den engelske filosofen Herbert Spencer overførte Darwins utviklingslære til å gjelde kunst, vitenskap og samfunnssyn. Denne såkalte sosialdarwinismen fikk blant annet stor betydning for å rettferdiggjøre imperialismen. Fra Herbert Spencer: The Study of Sociology, New York 1882. Oversatt av Asle Sveen.

Oppgave

Hvilke konsekvenser har disse tankene hatt i andre sammenhenger?

Kilde

Fra «The Study of Sociology»

Hvis noen nekter for at barn likner sine foreldre i karakter og evner – hvis han påstår at menn som hadde foreldre og besteforeldre som var vaneforbrytere, har anlegg som er like gode som hos dem med ærlige og arbeidssomme foreldre – da kan han med rette hevde at det ikke har betydning hva slags familier de etterfølgende generasjonene nedstammer fra. Han må mene at det er likegyldig om de mest aktive, dyktige, kloke og samvittighetsfulle dør uten avkom, mens de som er dumme og uærlige etterlater seg mange barn. Men enhver som ikke vil gjøre seg til talsmann for en så vanvittig tanke, må innrømme at det er en ytterst skadelig samfunnsinnretning som skaper betingelser for at de mentalt dårligst utrustede formerer seg uhemmet på bekostning av de bedre utrustede. (...)

Det å forsørge de udugelige på bekostning av de dugelige er en ekstrem grusomhet. Det er en overlagt opphopning av ulykke til neste generasjon. Det finnes ingen større forbannelse for ettertida enn å belemre dem som kommer etter oss, med en stigende befolkning av åndssvake, arbeidssky og kriminelle. Ved å hjelpe de dårlige med å formere seg vil vi i virkeligheten på en ondskapsfull måte forsyne våre etterkommere med utallige samfunnsfiender. Det spørs om ikke det søtladne filantropien som bare tar seg av den direkte lindring og på den måten hardnakket fornekter de indirekte skadevirkningene – om ikke en slik filantropi forårsaker en langt større elendighet enn den mest ytterliggående egenkjærlighet.