Imperialismens årsaker og virkninger [Ferdighetsmål C og D]

Bruk nettstedet nedenfor til å svare på oppgavene. Du kan også finne bakgrunnsstoff i kapittel 13 i læreboka.

Oppgave

  1. Hva mener Hveem var de viktigste motivene bak imperialismen? Hvilke begrunnelser for imperialismen ble brukt?
  2. Hvordan beskriver han de økonomiske motivene?
  3. Hva mener han med at «taket og den ene veggen» i imperialismen er borte? Hvilke «vegger» står igjen? Forklar disse «veggene».
  4. Hvordan beskriver han den globaliserte kapitalismen i dag?
  5. Forklar hva som ligger i det han beskriver som regionalisering, lokalisering og konsentrasjon av markedsmakt, imperienes monopoler, statens retur og et voksende transnasjonalt sivilt samfunn.