Afrika [Ferdighetsmål C]

Før 1850 var europeerne først og fremst ute etter kontroll med handelen i Afrika. Kontroll skaffet de seg gjennom handelsstasjoner langs kysten. Etter 1870 endret dette bildet seg, da europeerne sikret seg politisk og militært herredømme over det meste av Afrika. Bruk læreboka og nettstedet nedenfor til å svare på oppgavene.

Oppgave

  1. Hva menes med imperialisme?
  2. Nevn eksempler på utbytting i Afrika under imperialismen.
  3. Historikere har gitt ulike forklaringer på drivkreftene bak imperialismen. Bruk læreboka og kilder på Internett til å gjøre rede for noen av disse.