Krigsminner fra BBC

Første verdenskrig krevde 10 millioner menneskeliv og endret Europas politiske kart for alltid. På BBC Online finner du faktaopplysninger og flere historikeres kommentarer og analyser, og du kan oppleve førstehåndsskildringer i form av brev og lydopptak.

Oppgave

  1. Gjør deg kjent på nettsidene til BBC, og fordyp deg i en artikkel, et brev eller noe av bakgrunnsstoffet. Gjengi innholdet i hovedtrekk.
  2. Hvilken verdi har dette nettstedet som kilde til historisk kunnskap? Hva slags historiske kilder finner du på nettstedet?