Tyskland og neste krig

Utdraget nedenfor er hentet fra boken Deutschland und der nächste Krieg, skrevet av den tyske generalen Friedrich von Bernhandi i 1912. (Fra Världen 1914–1945, Stockholm 1984. Til norsk ved Gunnar Bureid.)

Oppgave

  1. Hvordan argumenterer generalen for tysk ekspansjon?
  2. Hvem anser han som hovedfienden og hvorfor?
  3. Kan en slik bok ha hatt noe å si for holdningene i Tyskland før første verdenskrig?

Kilde

Utdrag fra boken «Tyskland og neste krig»

Vi trakter ikke bare etter en full materiell utvikling av vår nasjon (...) en utvidet politisk basis (...) men vi må også få plass for vår voksende befolkning og markeder for våre ekspanderende industrier. Men for hvert skritt vi tar i retning av disse målene, kommer England til bestemt å gå imot oss. (...) Hvis vi ble trukket inn i krig med England, ville Frankrike ikke forsømme anledningen til å angripe vår flanke. (...) Det er i denne doble trusselen til sjøs og på Europas fastland at den store faren i vår politiske situasjon ligger, ettersom vi er berøvet all handlefrihet og er hindret i å ekspandere. (...)

Vi må nå bestemme oss for om vi vil utvikles til og forbli en verdensmakt og sørge for at tysk ånd og tyske ideer får den anerkjennelsen som hittil er nektet dem. (...) Vi må være beredt på å kjempe med alle midler for å sikre oss den økte makt som vi har rett til å kreve, selv om vi risikerer å havne i krig med fiender som er overlegne i antall soldater. (...)

Først og fremst ville vår politiske stilling bli betydelig sterkere hvis vi til slutt endelig kunne bli kvitt den konstante faren at Frankrike vil angripe oss når en gunstig anledning byr seg. (...) Enten det nå blir på den ene eller den andre måten, så er vi nødt til å gjøre opp med Frankrike dersom vi skal få handlefrihet i vår internasjonale politikk. (...) og ettersom det ikke er råd å få slutt på Frankrikes fiendtlighet gjennom fredelige forhandlinger, må spørsmålet løses med våpenmakt. Frankrike må knuses fullstendig slik at landet aldri kan stå i veien for oss.