Bertha von Suttner om krigspropaganda

Utdrag fra Bertha von Suttners bok Ned med våpnene, Oslo, Fama Forlag 1954. Oversatt av Arne Engebret.

Oppgave

  1. Hvilken anklage retter Bertha von Suttner mot skolenes historieundervisning i dette utdraget?
  2. Hvordan skildres krig i dagens lærebøker?

Kilde

Om krigspropaganda

Ja, historien! Det er den som vekker krigsbegeistringen hos ungdommen. Den hamrer inn i de åpne barnesinn at det er hærskarenes Herre som bestemmer slagene, og at det er krigene som avgjør verdens gang. Det er en uunngåelig naturlov, akkurat som jordskjelv og tordenvær. Det følger redsler og elendighet med, men det er ingen ting mot de vidunderlige resultatene, bevisstheten hos hver enkelt mann om at han gjør sin hellige plikt. Selv døden på slagmarken er full av ære.

Alt dette står jo så klart og tydelig i skolebøkene, de forteller at historien er en følge av kriger, og de er fulle av dikt og beretninger om seirende helter. De er det viktigste ledd i det patriotiske oppdragelsessystem. Og ethvert barn skal utdannes til å bli en fedrelandsforsvarer, begeistringen for denne hellige borgerplikt må vekkes tidlig. Barnas sjel må herdes mot den medfødte avsky for krigens redsler. Derfor beskrives de fryktelige blodbadene og slakteriene som noe helt naturlig og nødvendig. En kampmodig og stridslysten slekt skal vokse opp ...

De unge pikene blir undervist efter de samme bøkene, som er skrevet for å gjøre guttene til soldater. På den måten får også den kvinnelige ungdommen de samme tankene – beundring for militærlivet. Det er helt paradoksalt hvordan de sarte unge pikene, som ellers blir oppdradd til saktmodighet og mildhet, proppes fulle av redselsbilder fra alle de slag som har vært kjempet på jorden. Fra de bibelske og makedoniske og puniske – helt til Tredveårskrigen og Napoleons felttog – vi ser brennende byer, kvinner som blir skjendet, redsler på redsler. Men de evige gjentagelsene demper inntrykkene, inntil man til slutt bare oppfatter det hele som noe fjernt og uvirkelig, innhyllet i en mystisk historisk, politisk røkelsesduft. Krig – det er kilden til den høyeste ære og berømmelse. Det blir podet inn i unge pikesinn. De må lære diktene om helter og fedrelandskjærlighet utenat. De flammer opp soldatene og beundrer offiserene.