Industriens syn på naziregjeringen

Denne kilden er hentet fra Timothy W. Mason: Arbeiderklasse und Volksgemeinschaft. Dokumente und Materialen zur deutscher Arbeiterpolitik 1936–1939, Westdeutscher Verlag 1975. Til norsk ved Gunnar Bureid.

Oppgave

Hvilke argumenter brukes av Det tyske Industriforbund for å støtte Hitlers regjering?

Kilde

Brev fra Gustav Krupp von Bohlen und Halbach til Adolf Hitler

Den 24. mars 1933 skrev Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, mannen som eide Krupp-konsernet (som hadde dominert den tyske rustningsindustrien fullstendig under første verdenskrig), og som var formann for storindustriens sammenslutning, til Hitler:

Ærede herr rikskansler,
Vi har den ære å meddele Dem at styret i Det tyske Industriforbund 24. mars 1933 under herr Krupp von Bohlen und Halbachs ledelse har holdt et møte der det ble tatt stilling til den politiske utviklingen. Styret tiltrådte enstemmig følgende uttalelse:

Ved valget1) er det skapt grunnlag for en stabil regjering, og de forstyrrelser som fortidens stadige politiske rystelser var årsak til, og som har virket lammende på det politiske initiativet, er fjernet. Den nødvendige aktive gjenoppbyggingen avhenger nå av at alle positive krefter samles til felles innsats. Den tyske industrien, som betrakter seg som en viktig og uunnværlig faktor i den nasjonale gjenoppbyggingen, er rede til å delta aktivt i denne gjerningen, og Det tyske Industriforbund vil – som næringslivets representant – gjør alt for å hjelpe regjeringen i dens vanskelige oppgave.

Det tyske Industriforbund

1) Det siktes til det siste av riksdagsvalgene hvor flere enn ett parti deltok (5. mars 1933), der NSDAP gikk fram fra 33,1 prosent til 43,9 prosent av stemmene.