Bildekunst og samfunn i mellomkrigstiden

 

 

Oppgave 2 Norsk tendenskunst i mellomkrigstiden

  1. Finn fram til eksempler på kunsten til Arne Ekland, Reidar Aulie, Willi Midelfart, Henrik Sørensen og Hannah Ryggen
  2. Hvilke sider ved samfunnsutviklingen, internasjonalt og nasjonalt, påvirket dem?

Nyttig nettadresse: http://www.temaweb.net/sider/index.html

Oppgave 3

Fra 1930-årene ble såkalt Sosialistisk realisme påbudt i Stalins Sovjetunionen. Finn eksempler og forklar hva dette kunstsynet gikk ut på, og hvilke konsekvenser det fikk for sovjetiske kunstnere.

 

Oppgave 4 Nazismens kunstsyn

På nettstedet nedenfor presenteres eksempler på nazistenes syn på hvordan kunst og kultur burde være. Hva kjennetegner dette synet?

http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/kunst/

Finn eksempler på kunst som nazistene mente var degenerert eller entartet – og hvilken kunst som de mente var høyverdig. Hvilke konsekvenser fikk Hitlers maktovertakelse for tyske bildekunstnere, musikere og arkitekter?

Nyttig nettadresse: http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/kunst/entartet/index.html