Balfourerklæringen 1917

Konflikten mellom jøder og palestinere i Midtøsten har røtter tilbake til første verdenskrig. Den britiske utenriksministeren Balfour lovte i 1917 jødene et «nasjonalt hjem» i Palestina. Samtidig hadde Storbritannia også gitt løfter til araberne om at de skulle få herredømme i det samme området.

Oppgave

  1. Hva gikk Balfourerklæringen ut på, og hva var grunnen til at utenriksminister Balfour kom med denne erklæringen?
  2. Hvorfor skapte denne erklæringen konflikter mellom jøder og palestinere?
  3. Hvordan så britene på den økende jødiske innvandringen i Palestina fram mot andre verdenskrig?
  4. Drøft hvordan andre verdenskrig hadde innvirkning på FNs beslutning om å dele Palestina mellom jøder og palestinere.