Oslo-avtalen

I 1993 ble det forhandlet fram en avtale mellom PLO og Israel hvor målet var at palestinerne gradvis skulle få selvstyre på Vestbredden og i Gaza. Kildetekstene tar for seg bakgrunnen for avtalen og hvilken betydning denne avtalen har hatt for dagens forsøk på å etablere en mer varig fred i området. Les artiklene, spesielt de to første, og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hvorfor fikk Norge rollen som mellommann mellom Israel og PLO ifølge Hilde Henriksen Waage i dette intervjuet?
  2. Hva muliggjorde forhandlinger mellom de to erkefiendene på dette tidspunktet?
  3. Hva gikk Oslo-avtalen ut på?
  4. Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, hevder i sin artikkel at Oslo-prosessen er undervurdert. Hva begrunner han det med?
  5. Drøft hvorfor Oslo-avtalen ikke førte fram.