Gandhis politikk

Oppgave

  1. I hvilken grad er Gandhis politikk blitt fulgt opp i India?
  2. Hva kan være årsakene til at det ikke er blitt en voldelig revolusjon i landet?

 Kilde

Utdrag fra Gandhis program for å modernisere India

«13 Innsats for økonomisk utjevning. Etter ikkevoldsprinsippet er dette siste punktet nøkkelen til selvstendighet. En regjering som ikke bruker vold, er utenkelig så lenge det finnes en dyp kløft mellom noen få rike og de mange sultne millionene. En blodig voldsrevolusjon er uunngåelig dersom de rike ikke frivillig gir fra seg rikdommene sine og den makten som henger sammen med rikdommen, og deler det de har med de fattige.» (Fra Graninger og Tägil: Källor till historien. Lund 1968)