Kapittel 11: Kolonialisme og imperialisme

Afrikanere på Elfenbenskysten overgir seg til franskmennene etter et opprør i 1910. Elfenbenskysten ble fransk koloni 1893, men Frankrike fikk ikke full kontroll over området før i 1917. Afrikanere på Elfenbenskysten overgir seg til franskmennene etter et opprør i 1910. Elfenbenskysten ble fransk koloni 1893, men Frankrike fikk ikke full kontroll over området før i 1917. Foto: NTB scanpix / akg-images Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen:

 • presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver

 

 

 

 

 

 

Begrep

 • aboriginene, urbefolkningen i Australia.
 • Amerikas konfødererte stater, betegnelse på sørstatene i USA som brøt ut av unionen i 1861.
 • boer, nederlandsk bonde som slo seg ned i det sørlige Afrika.
 • bokseropprøret, et nasjonalistisk opprør i Kina i 1900. Opprørerne kalte seg «sannhetens og rettens knyttnever».
 • caudillos, diktatorer i Latin-Amerika.
 • direkte styre, en styreform i koloniene der kolonimakten styrte uten mellomledd.
 • føydalvesenet, samfunnssystem fra middelalderen basert på at kongen gav stormenn len (landområder) og fikk hjelp til krig og administrasjon tilbake. Stormennene (godsherrene) hadde ufrie (livegne) bønder til å arbeide på jorda.
 • hacienda, storgods i Latin-Amerika.
 • handelskoloni, koloni som produserte råvarer for kolonimaktenes handelsselskaper.
 • Homestead Act, en lov fra 1862 som gav innvandrede nybyggere (menn) i USA 640 mål jord. Forutsetningen var at de ble amerikanske statsborgere.
 • imperialisme, en stat forsøker å skaffe seg politisk, økonomisk og militært herredømme utover sine egne grenser.
 • indirekte styre, en styreform i koloniene som bygde på lokal høvdingmakt.
 • kastesystemet, inndeling av befolkningen i klasser i India som bygde på religiøse forestillinger om renhet og urenhet.
 • konsentrasjonsleir, større områder brukt til å holde mennesker fanget. Første gang brukt av spanierne i krigen mot USA i 1898.
 • konsesjon, tillatelse, for eksempel til å drive gruvedrift, utnytte fossekraft eller utnytte skog.
 • mandarin, kinesisk embetsmann.
 • mandsjuene, erobrerfolk nordfra (Mandsjuria) som styrte Kina fra 1644 til 1912.
 • Monroedoktrinen, politikk i USA som betraktet all europeisk innblanding i Amerika som en fiendtlig handling. Lansert av president James Monroe i 1823.
 • multinasjonalt rike, et rike (stat) som omfatter mange ulike etniske grupper.
 • naturalhusholdning, en økonomi som i det vesentlige bygger på selvforsyning og byttehandel.
 • Onkel Sams bakgård, populært uttrykk for USAs interesser og dominans i Mellom-Amerika og i Det karibiske hav.
 • pengeøkonomi, en økonomi der varer produseres for salg og penger er byttemidlet.
 • proteksjonisme, en politikk som skal beskytte innenlandsk produksjon ved hjelp av toll, kvoteordninger eller andre restriksjoner.
 • samurai, japansk kriger.
 • Taipingopprøret, et bondeopprør i Kina fra 1850 til 1864 som skal ha kostet 20 millioner mennesker livet.
 • Union Pacific, jernbanelinje tvers over det amerikanske kontinentet.
 • vernetoll, Toll mot utenlandske varer.