Kapittel 15: Vest mot øst - den kalde krigen

Den britiske statsministeren Winston Churchill, den amerikanske presidenten Harry S. Truman og den sovjetiske partilederen Josef Stalin under Potsdamkonferansen i juli 1945. Den britiske statsministeren Winston Churchill, den amerikanske presidenten Harry S. Truman og den sovjetiske partilederen Josef Stalin under Potsdamkonferansen i juli 1945. Foto: The Bridgeman Art Library, London / Private Collection Kapitlet dekker over disse kompetansemålene i læreplanen:

 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver

 

 

 

Begrep

 • ABM-avtalen, avtale mellom USA og Sovjetunionen fra 1972 om ikke å bygge omfattende rakettskjold.
 • Berlinblokaden, Sovjetunionen stengte adgangen til Vest-Berlin i 1948. Vestmaktene måtte fly inn forsyninger til byen. Avsluttet i mai 1949.
 • BRD, Bundesrepublik Deutschland, Vest-Tyskland, opprettet 1949.
 • Bresjnevdoktrinen, sovjetisk politikk som gikk ut på retten til å intervenere dersom sosialistiske styreformer i landene i Øst-Europa ble truet. Lansert av partilederen Leonid Bresjnev i 1968.
 • CFE-avtalen, avtale mellom NATO og Warszawapakten om styrkereduksjoner av konvensjonelle våpen fra 1990.
 • CIA, Central Intelligence Agency, amerikansk etterretningsorganisasjon.
 • DDR, Deutsche Demokratische Republikk; Øst-Tyskland, opprettet 1949.
 • Den internasjonale straffedomstolen (ICC), internasjonal domstol i Haag som skal dømme i saker som har med krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord å gjøre.
 • EFTA, europeisk frihandelsforbund mellom Storbritannia, Sverige, Danmark, Norge, Østerrike, Sveits og Portugal fra 1960. EFTA innførte tollfrihet på industrivarer, men holdt fiskeri- og landbrukspolitikken utenfor.
 • EU-domstolen, tolker rettsreglene innenfor EU og har dømmende myndighet i tvister.
 • Europakommisjonen, (også kalt EU-kommisjonen) leder organisasjonens byråkrati og fremmer lovforslag. Fungerer som EUs «regjering» og er en viktig drivkraft i integrasjonsprosessen. Det er én kommissær for hvert medlemsland (i 2013 27). Presidenten velges av stats- og regjeringssjefene som sitter i Det europeiske råd (også kalt EU-toppmøtet) og må godkjennes av Europaparlamentet. Kommissærene utnevnes av de enkelte medlemslandene.
 • Europaparlamentet, parlamentet i EU velges ved direkte valg i de enkelte medlemsland (785 medlemmer). Parlamentet har lovgivende myndighet sammen med Ministerrådet
 • Jaltakonferansen, konferanse på Jalta i februar 1945 der Stalin, Churchill og Roosevelt møttes for å diskutere etterkrigstidens Europa. Særlig Tysklands og Polens framtid ble drøftet.
 • KGB, Komiteen for statens sikkerhet, sovjetisk etterretningsorganisasjon.
 • Kominform, en kommunistisk verdensorganisasjon som skulle spre sovjetisk ideologi, opprettet 1947.
 • Komintern, den kommunistiske internasjonale (tredje internasjonale) – en organisasjon styrt fra Moskva som skulle ha kontroll med de sovjettro kommunistpartiene i andre land, og som skulle arbeide for å spre revolusjonen til hele verden. Komintern ble stiftet i 1919, og tanken var at organisasjonen skulle styres av representanter fra kommunistpartier over hele verden, men organisasjonen ble helt dominert av det sovjetiske partiet.
 • KSSE-konferansen, konferanse om sikkerhet og samarbeid i Europa i 1975.
 • Kull- og stålunionen, en samordning av kull- og stålproduksjonen i Tyskland og Frankrike fra 1951.
 • Marshallplanen, et storstilt økonomisk hjelpeprogram for Europa. Lansert av den amerikanske utenriksministeren Marshall i 1947.
 • Ministerrådet, sammensatt av regjeringsmedlemmer (ministre) fra EUs medlemsland. Sammensetningen er avhengig av saksområde. I utenrikssaker møter utenriksministrene osv. Kalles nå Rådet for Den europeiske union eller bare Rådet.
 • Potsdamkonferansen, Les mer
 • Prahavåren, reformforsøkene i Tsjekkoslovakia i 1968.
 • Romatraktaten, en avtale fra 1957 mellom Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg som tok sikte på å innføre felles ytre tollgrenser, felles arbeidsmarked, fri kapitalbevegelse mellom landene og felles utvikling av kjernekraft. (EEC, seinere EF og EU).
 • SALT 1, avtale mellom USA og Sovjetunionen om begrensning av antall nye atomraketter fra 1972.
 • Sandinistene, unge venstreorienterte revolusjonære oppkalt etter frigjøringshelten Augusto Sandino i Nicaragua.
 • Skammens mur, betegnelse på Berlinmuren som ble reist i 1961.
 • Solidaritet, den frie fagbevegelsen i Polen. Grunnlagt i 1980 og ledet av Lech Walesa.
 • Sovjetunionens indre imperium, områder som var innlemmet i Sovjetunionen som delrepublikker.
 • Sovjetunionens ytre imperium, kommunistlandene i Øst-Europa som var under sovjetisk kontroll.
 • START 1, Avtale mellom USA og Sovjetunionen om reduksjoner av de langtrekkende atomrakettene i 1991.