Kapittel 17: Brennpunkt Midtøsten

Et håndtrykk for fred mellom Israels statsminister Rabin og palestinernes leder Arafat i Washington i 1993. USAs president Clinton var fornøyd vert, men fredshåpet ble raskt ødelagt av ekstremister på begge sider. Et håndtrykk for fred mellom Israels statsminister Rabin og palestinernes leder Arafat i Washington i 1993. USAs president Clinton var fornøyd vert, men fredshåpet ble raskt ødelagt av ekstremister på begge sider. Foto: All Over Press / Rex Features Kapitlet dekker dette kompetansemålet fra læreplanen:

 • undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

Begrep

 • Al Qaida, organisert av Osama bin Laden i 1988. Består i stor grad av selvstyrte celler rundt i verden som handler på ordre fra islamistiske ledere. Målet er et nytt pan-(all-)islamsk kalifat. Det vil i ytterste konsekvens si en islamsk verdensstat.
 • antisemittisme, begrepet ble tatt i bruk rundt 1880 da en tysker definerte jødene som en egen rase. Det har gått over til å bety alt hat mot jøder opp gjennom historien.
 • arabisk vår, betegnelse på opprøret som startet i arabiske land vinteren 2011 med krav om demokratiske, økonomiske og sosiale reformer.
 • Baath-partiet, stiftet i Syria i 1947. Det var et ikke-religiøst, sosialistisk og panarabisk parti som skulle motarbeide vestlig kolonialisme og imperialisme. Målet var å samle alle arabere i en stat.
 • Balfourerklæringen, Den britiske utenriksministeren Arthur Balfours brev i 1917 til den rike forretningsmannen og sionisten Lord Rothschild. Balfour erklærte at jødene burde få et nasjonalt hjem i Palestina, men han presiserte ikke hvor i Palestina dette nasjonale hjemmet skulle være eller hvor eventuelle grenser skulle gå.
 • British Petroleum (BP), selskapet etablert etter det første store oljefunnet i Iran i 1908. Under første verdenskrig ble den britiske staten største aksjonær.
 • Camp David-avtalen, avtale om fred mellom Egypt og Israel utarbeidet under ledelse av USAs president Jimmy Carter. Avtalen ble endelig undertegnet av Egypts president Sadat og Israels statsminister Begin på den amerikanske presidentens landsted Camp David i mars 1979.
 • Det muslimske brorskap, startet i Egypt i 1928 av en lærer som ville kombinere islam med en moderne utvikling for å utfordre Vestens imperialisme.
 • Hamas, betyr islamsk motstandsbevegelse. Palestinsk islamistisk organisasjon som ble grunnlagt i 1987 med mål om å oppløse Israel og gjøre hele Palestina islamsk.
 • hellig krig, unøyaktig oversettelse av det arabiske ordet jihad i Koranen. Ordet betyr egentlig anstrengelse eller strev. Det går ut på å kjempe for Allahs sak eller forsvare islam og muslimske samfunn mot usaklige angrep. Muslimer flest mener at dette må skje på fredelig måte. Militante islamister mener at jihad går ut på å forsvare og utbre islam med våpenmakt.
 • intifada, arabisk ord som betyr å riste av seg eller gjøre opprør. Betegnelse på palestinernes opprør mot israelsk okkupasjon i 1987 og 2000, den første og andre intifada.
 • Jerusalem, De eldste spor av bymessig bebyggelse går tilbake til 3000 f.Kr. Jerusalem ble ødelagt i år 73 da romerne knuste et opprør og fordrev mange jøder fra Palestina. Byen er hellig for jødene fordi restene av kong Salomos tempel ligger der med klagemuren. Den er hellig for de kristne fordi Jesus ble henrettet der, og hellig for islam fordi Muhammed skal ha besøkt himmelen fra tempelhøyden ovenfor klagemuren.
 • jødedommen, den eldste av de tre verdensreligionene jødedom, kristendom og islam. Jødenes eldste hellige skrift kalles Det gamle testamentet av de kristne.
 • korsfarere, frivillige krigere som på pavens oppfordring drog i krig for å erobre Jerusalem og ”Det hellige land” etter 1095. I middelalderen regnet de kristne Jerusalem som verdens midtpunkt.
 • kurdere, folkeslag som snakker et indoeuropeisk språk. De er bosatt i Tyrkia, Iran, Irak og Syria. De fleste er sunnimuslimer.
 • Medina, islams nest helligste by etter Mekka. Muhammed rømte dit i 622 og ble gravlagt der etter sin død i 632.
 • Mekka, profeten Muhammeds fødeby og det helligste stedet i islam. Det viktigste reisemålet for muslimske pilegrimer. Bare muslimer har adgang til byen.
 • Mossad, hebraisk forkortelse for «Instituttet for etterretning og spesielle oppgaver». Israels sivile etterretningsorganisasjon stiftet i 1949. Viktigste oppgave har vært å bekjempe arabisk terrorisme. Mossad har stått bak drap, attentater og kidnappinger av Israels motstandere også utenfor Midtøsten.
 • olje, petroleum (av latin petra: stein og oleum: olje) er en fellesbetegnelse for råolje og gass som er dannet av plante- og dyrerester for millioner av år siden. Petroleumsprodukter er viktige energikilder for transport og oppvarming og danner bakgrunn for utallige produkter fra petrokjemisk industri – med plast som det mest kjente.
 • OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, stiftet i Bagdad i 1960 for å arbeide for oljelandenes økonomiske interesser. Har stor innflytelse fordi de kan påvirke olje- og gasspriser ved å øke eller minske produksjonen. Opprinnelige medlemmer: Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela.
 • palestinere, betegnelse på den arabiske befolkningen som bodde innenfor det britiske mandatområdet Palestina i 1919.
 • panarabisk, av gresk pan (all) –– drømmen om en stor arabisk superstat – særlig aktuell før arabernes nederlag for Israel i 1967.
 • PLO, Palestine Liberation Organisation, stiftet i Øst-Jerusalem i 1964. PLO var en ikke-religiøs paraplyorganisasjon der Yasir Arafats Al Fatah var den største av flere medlemsorganisasjoner.
 • protektorat, land som blir indirekte styrt av en utenlandsk makt ved at den har makt og kontroll over de innenlandske myndighetene.
 • selvmordsbomber, person som er villig til å drepe seg selv for å oppnå bestemte mål. I nyere tid er islamske selvmordsbombere mest kjent. Selvmord er forbudt i islam, men noen islamistiske organisasjoner mener at det kan godkjennes som et middel i kampen mot fiender som motarbeider eller undertrykker islam.
 • sionismen, jødisk nasjonalistisk bevegelse som ble grunnlagt etter at den ungarske jøden Theodor Herzl skrev boken Jødestaten i 1890-årene. Han hevdet at jødehatet (antisemittismen) i Europa gjorde en egen jødisk stat nødvendig.
 • sjah, gammelt persisk ord for konge eller keiser.
 • sjiamuslimer, den nest største islamske gruppen, dominerende i Iran og de sørlige delene av Irak. Sjiaene mener at Muhammed utpekte fetteren Ali til sin etterfølger (noe sunniene benekter), og at religiøse ledere må være Muhammeds etterkommere. Ordet sjia er avledet av ordet for Alis parti.
 • Suezkanalen, litt over 16 mil lang kanal mellom Rødehavet og Middelhavet, bygd på 10 år av et fransk selskap under ledelse av Ferdinand Lesseps. Den stod ferdig i 1869. I 1875 kjøpte britene seg inn i kanalen, og i 1882 besatte de Egypt for å ha full kontroll over det strategiske området.
 • Taliban, betyr elever av islam. Opprinnelig en sunni-islamsk bevegelse utgått av religiøse skoler som ville bekjempe borgerkrigen mellom krigsherrer etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989. De innførte et ekstremt islamistisk styre, som særlig rammet kvinner. Både fjernsyn, bilder og musikk ble forbudt, og det ble påbudt for menn å ha langt skjegg.