Sammendrag kapittel 5: Kolonialisering og kulturmøter. Bokmål

Fra 1400-tallet lå mange forhold til rette for at Europa skulle bli den dominerende verdensdelen. Folketallet økte, og det vokste fram et handelsborgerskap med en kapitalistisk tankegang på jakt etter varer, markeder og stor fortjeneste. Oppfinnelser og ny våpenteknologi gav Europa et forsprang. Korstogstanken om bekjempelse av de «vantro» ble også en viktig drivkraft i den europeiske ekspansjonen.

Portugal og Spania førte an både når det gjaldt sjøekspedisjoner og krig mot muslimer. Oppdagelsene av sjøveiene til Asia og Amerika førte etter hvert til en trekanthandel drevet av handelskompanier som knyttet Europa, Afrika og Amerika sammen.

I Afrika levde halvparten av befolkningen sør for Sahara i samfunn uten sentralmakt da europeerne kom. Europeerne handlet til seg gull og elfenbein og startet en omfattende slavehandel fra Afrika til Amerika. Bare i det sørlige Afrika ble det en europeisk innvandring av betydning.

I Kina hersket keiserdynastiene i et samfunn bygd på konfutsianske idealer. Keiseren og de kinesiske mandarinene følte seg høyt hevet over de utenlandske «barbarene» som var ute etter kinesiske varer.

Midt på 1500-tallet var det gode handelsforbindelser mellom Portugal og Japan. Den portugisiske misjoneringen førte til motstand. Kristne ble forfulgt, og Japan begrenset etter hvert kontakten med europeiske land.

India var et splittet område, men hinduismen og kastesystemet gav samfunnet stabilitet. Ved hjelp av Det britiske ostindiakompaniet skaffet Storbritannia seg kontroll over store deler av India.

I Amerika hadde mayaene, aztekerne og inkaene utviklet sivilisasjoner før europeerne kom på begynnelsen av 1500-tallet. Men i løpet av kort tid erobret de spanske conquistadorene både Mexico og Peru. I Nord-Amerika slo europeiske kolonister seg ned tidlig på 1600-tallet og begynte å fordrive indianerne fra kystene.

Koloniseringen fikk mest negativ virkning i Amerika og Afrika, fordi millioner av innfødte døde av nye sykdommer eller ble ofre for slavehandel. Men oppdagelsene bandt verden nærmere sammen, og matplanter og husdyr ble utvekslet mellom verdensdelene.