Sammendrag Kapittel 11: Kolonialisme og imperialisme. Bokmål

Fra 1880 startet et kappløp om kolonier. Mange stater forsøkte å skaffe seg politisk, økonomisk og militært herredømme utenfor egne grenser. Det kalles imperialisme. Industrialiseringen, nye transportmidler og bedre våpenteknologi skapte forutsetninger for imperialismen. Nasjonalismen, sosialdarwinismen og behovet for nye råvarer var viktige drivkrefter i den imperialistiske politikken.

På Berlinkonferansen i 1884–85 forsøkte kolonimaktene å få til spilleregler for koloniseringen av Afrika. Fram til 1914 ble mesteparten av Afrika kolonisert, og det var Storbritannia og Frankrike som sikret seg de fleste koloniene.

Fra 1858 styrte britene India. Samfunnsinndelingen i India var basert på kastesystemet. Britene handlet med indiske råvarer, som krydder, bomull og te, og de begynte å eksportere indisk opium til Kina. Unge, velutdannede indere stiftet Kongresspartiet, som utviklet en indisk nasjonalisme.

I Kina ble det kappløp mellom stormaktene om interesseområder. Opiumsbruken og elendige sosiale forhold førte til taipingopprøret i 1850. I 1900 ble et nasjonalistisk opprør – bokseropprøret – slått ned ved hjelp av utenlandske tropper. I 1912 ble mandsjuenes keiserdømme styrtet.

Japan klarte å unngå erobring av fremmede makter ved å kopiere de vestlige landene. På kort tid fikk landet moderne industri, utdanningssystem og militærvesen. I 1905 beseiret Japan Russland i krig om Mandsjuria, noe som stimulerte nasjonalismen i kolonier både i Afrika og i Asia.

Fra 1400-tallet ekspanderte Russland i alle retninger, og riket nådde sin største utstrekning på slutten av 1800-tallet. Da hadde russerne kontroll over Kaukasus, de hadde erobret nye områder i Sibir og ekspandert sørover mot Sentral-Asia.

I 1865 vant nordstatene over sørstatene i en blodig borgerkrig, og under denne krigen ble slaveriet avskaffet. I løpet av 1800-tallet erobret USA store områder fra Mexico. Rundt 1900 ekspanderte USA, og landet dominerte i Mellom-Amerika og erobret områder i Stillehavet og i Asia.

I begynnelsen av 1800-tallet frigjorde Latin-Amerika seg fra Spania og Portugal. Eksport av råvarer førte til sterk økonomisk vekst etter 1870. Mennesker og kapital strømmet til Latin-Amerika. Både USA og Storbritannia hadde sterke økonomiske interesser i Latin-Amerika.