Om læreverket

Historie Vg2–3. Ettbindsutgaven er skrevet etter læreplanen i historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (Kunnskapsløftet)

Læreverket består av:

  • Grunnbok med oppgaver
  • Gratis fagnettsted for elever og lærere

Historie Vg2–3. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008.

Bokas nettsted inneholder kilder og pedagogiske opplegg som sikrer variasjon og fordypning. Til sammen dekker boka og nettstedet både kunnskapsmålene og ferdighetsmålene i læreplanen.
 
Nytt i ettbindsutgaven

  • Ettbindsutgaven er oppdatert i forhold til de siste årenes utvikling både i verdenssamfunnet og i Norge
  • Det er et tydelig skille mellom Vg2 og Vg3 i boka
  • Kapitlene innledes med en oversikt over hvilke kunnskapsmål som dekkes av kapitlet
  • Ferdighetsmålene dekkes av arbeidsoppgaver i boka og på nettstedet
  • Denne utgaven er bedre tilpasset timetallet i både Vg2 og Vg3
  • Vg2 og Vg3 i ett bind gjør det lettere å se de lange linjene i historien
  • I forhold til eksamen er det en fordel med ei bok, fordi eksamensoppgavene kan omfatte stoff fra både Vg2 og Vg3