Er mennesket krigersk av natur?

Historikere, antropologer, arkeologer og biologer har lenge diskutert i hvilken grad voldsbruk og krig alltid har fulgt menneskene. Ligger det i vår natur å ville drepe medlemmer av vår egen art?

I juni 2013 holdt den kjente amerikanske utviklingsbiologen Jared Diamond foredrag i Litteraturhuset i Oslo. Diamond har studert jegere og sankere i vår tid i over 50 år og mener at selv om det finnes slike folk som ikke kriger – så er bruk av vold og krig mellom jeger- og sankerfolk vanlig. Noen ganger har det vært rene utryddelseskriger der bare unge kvinner blir spart som krigsbytte. Andre motiver kan være kamp om naturressurser eller hevn for tidligere angrep eller ydmykelser.  

Dette og mye annet interessant tar Jared Diamond opp i sin siste bok: THE WORLD UNTIL YESTERDAY. What can we learn from traditional societies? PENGUIN 2012. (Boka kommer på norsk i løpet av 2013.)

I juli 2013 tok en artikkel i Forskning.no også opp spørsmålet om mennesket er krigersk av natur. Klikk på lenken nedenfor og diskuter synspunktene som kommer fram.